Qui som?

Aquest projecte, iniciat a l’abril de 2006, pretén dur a la pràctica diferents idees de persones i col·lectius que viuen o participen activament en el dia a dia de la nostra vila, i que posant en comú diferents inquietuds personals i col·lectives, pensen que cal un canvi en la forma de fer política a la vila, per fer-la veritablement democràtica, popular i participativa.

És amb aquest esperit que neix aquesta agrupació ciutadana i que es constitueix com a candidatura municipal, i sense cap altre objectiu que el de treballar al poble i per el poble, per començar a plantejar un canvi d’escenari polític que porti a fer de Capellades una vila amb una millor qualitat de vida per els capelladins i les capelladines, conservant la seva identitat alhora que incorporant noves aportacions, i fent que de la seva ciutadania emani la veritable font de decisió a nivell municipal.

Un del pilars bàsics que ha de caracteritzar aquesta agrupació és el fet que el seu àmbit de treball és bàsicament el municipi, i per tant, no està supeditada a interessos i/o decisions externes, fent així que s’anteposin els interessos municipals i dels seus ciutadans a estratègies de partit, tantes vegades allunyades de les veritables necessitats de viles i ciutadans. Queda clar doncs, que els vilatans i vilatanes de Capellades són els i les que determinen el camí a seguir.

Això no ens fa oblidar que aquest ha de ser i pot ser un referent per al treball a nivells diferents (intermunicipal, comarcal-vegueries o nacional), i que enfoquem el nostre treball municipal com a eina per a fomentar les fites de llibertat nacional i social per al nostre país.

La present agrupació ciutadana, formalitzada oficialment el 14 de maig de 2006, es presenta públicament amb el nom de VILA DE CAPELLADES, com a candidatura municipal coal·licionada dins les Candidatures d’Unitat Popular (CUP)

Si vols col·laborar econòmicament en aquest projecte ho pots fer en aquest compte corrent:
2013 0170 67 0201579268

Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular