La Font de la Reina: una escletxa d’esperança

19/04/2008
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
La Font de la Reina: una escletxa d’esperança

La Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en sessió del passat 28 de febrer de 2008, va adoptar l’acord de mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanístic (PGOU) de Capellades al barri de la Font de la Reina, promoguda per l’Ajuntament de Capellades, per incompliment de la normativa vigent.

Aquesta modificació puntual s’ha intentat dur a terme sense la prèvia sol•licitud d’estudi per part del Departament de Medi Ambient, s’ha obviat la inclusió de la urbanització d’un dels dos accessos al barri i no s’han tingut en compte els nivells d’inundabilitat de la zona edificable.  A més, es requereix que la font d’abastament d’aigua provingui dels recursos proporcionats per la xarxa d’Aigües del Ter Llobregat i no del pou de la Font Cuitora, tal com pretenia l’Ajuntament de Capellades per tal d’accelerar les obres.   

D’altra banda, en l’informe emès per la Direcció General d’Urbanisme, es fa esment que en aquest procés d’urbanització de la Font de la Reina, s’incompleixen les previsions d’ocupació del territori establertes en el recent aprovat Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena, superant de llarg la densitat de població prevista per aquesta zona.

Aquesta resolució demostra que aquest projecte que ha pretès tirar endavant l’Ajuntament de Capellades és totalment insostenible, i que la celeritat que el procés ha adquirit en els últims mesos, només respon al fet d’intentar la possible construcció d’un nombre superior d’habitatges al permès pel recent aprovat Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena, que limita l’ús d’aquest sector. 

 

Des de Vila de Capellades - Candidatura d’Unitat Popular entenem aquesta suspensió com una petita victòria, ja que des de l’inici de la legislatura ens hem oposat fermament a aquest projecte i a qualsevol que es faci sense encabir-se en un model de creixement sostenible i que tingui cura del medi ambient.

L’equip de Govern (CiU) i els partits de l’oposició que van votar a favor d’aquest projecte (PSC i ERC), volen vendre aquest projecte d’urbanització com una oportunitat per dignificar un espai abandonat i degradat, donant a entendre que qualsevol espai que actualment no estigui sota la lògica de la construcció i de la transformació urbanística a gran escala és un espai marginal, brut i que cal eliminar.


Tot i la satisfacció que ens suposa el fet que la resolució definitiva d’aquest procés d’urbanització ha estat rebutjada novament per la Direcció General d’Urbanisme, ens preocupa que d’aquí un temps i amb les modificacions que s’exigeixen des de la Generalitat es torni a presentar la documentació per poder tirar-lo endavant.

Ens preocupa també que la ciutadania no estigui informada i no en sàpiga res del què pot arribar a significar una urbanització d’aquest tipus en l’encaix del futur Parc Prehistòric.  Aquesta primera requalificació pot suposar l’inici per a què tota la resta de terrenys de la llera del riu siguin cultiu, no de l’agricultura capelladina, sinó de les promotores, constructores i immobiliàries que vegin en aquests terrenys una manera més de fer negoci.

No podem acceptar de cap manera que l’equip de govern (CiU), ERC i PSC justifiquin aquest projecte d’urbanització utilitzant arguments que diuen que: “aprovant aquest projecte els vilatans i vilatanes de Capellades podran accedir a nous habitatges de protecció oficial.”. Si realment es vol apostar per la promoció d’aquest tipus d’habitatges, primer s’ha de començar amb un estudi dels edificis i terrenys que encara queden al poble, promocionar-ne l’ús en aquest sentit i donar així la possibilitat al jovent capelladí de viure al poble. A més a més, s’ha de tenir en compte que és del tot il•lògic plantejar una nova construcció d’habitatges en ple període de recessió, i més sabent que molts dels nous habitatges que s’han fet a la vila en els últims anys resten buits per la manca de demanda.

Apostem per preservar l’espai natural de la Font de la Reina, que juntament amb el futur Parc Prehistòric Capelladí i un projecte de  recuperació de la llera del riu, faci d’aquest espai un dels indrets dels que, juntament amb d’altres de la nostra vila, estiguem orgullosos d’ensenyar i visitar, donant exemple de vila ecològicament exemplar, respectuosa amb el medi i amb el creixement sostenible.

És per això que és necessari posar en manifest que, per a què la població pugui disposar a les seves mans informacions com aquesta, és necessària una aposta clara i decidida per un canvi democràtic que porti a la ciutadania a ser els veritables actors de les decisions municipals, en el marc d’una democràcia més participativa i una conseqüent societat més conscienciada i preocupada amb el seu futur i el de la seva vila.

Per a més informació podeu consultar l’informe elaborat per la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, o enviar un correu electrònic a info@viladecapellades.cat.

Capellades, abril de 2008.

 

 


Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular