Assemblea Popular de MEDI AMBIENT

29/11/2006
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
Assemblea Popular de MEDI AMBIENT

Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular, ha començat la seva ronda d’assemblees populars obertes sobre  les temàtiques que creuen més afecten la població de la Vila. El passat  diumenge dia 26 de novembre, a la biblioteca municipal de Capellades, es va posar a debat la proposta de programa en Medi Ambient. Una trentena de persones va poder participar en l’el.laboració del que esdevindrà el  programa en la vessant mediambiental local.

La política de Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular en l’àmbit mediambiental va encaminada a lluitar en defensa del territori i a fer front a projectes econòmics o activitats humanes que siguin irrespectuoses i/o insostenibles. Vol desenvolupar una política que defensi el medi ambient i que gestioni correctament els recursos naturals des de l’àmbit local, alhora que potenciï actituds de coneixement i respecte mediambientals entre els capelladins. Sobreposa la participació popular i la defensa del medi als interessos del capital.

Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular, creu que tot i la mancança de recursos per dur endavant i amb garantia actuacions mediambientals, amb grans dosis d’esforç, es poden trobar solucions imaginatives i constructives que moltes vegades no tenen res a envejar –i fins i tot milloren- grans campanyes i polítiques en medi ambient de quantiós cost econòmic. Cal implicar a la població en la resolució de les problemàtiques, mitjançant una política troncal que inclogui l’educació ambiental, actuacions d’infrastructures, actuacions de control i supervisió i en casos extrems actuacions sancionadores i punitives per aquelles persones, col•lectius o indústries que no respectin l’entorn ambiental.

Volen que Capellades a partir d’ara tingui un desenvolupament econòmic, social i territorial sostenible. Els diferents projectes a portar a terme a la vila, ja siguin públics o privats, han de tenir com a referència un model de territori equilibrat i un creixement econòmic respectuós amb el medi ambient i amb les persones. És per  això, que Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular aposta  per la redacció  i aplicació de l’agenda 21 local com a eina de treball que engloba tots els pilars bàsics que ens encaminen cap a una vila sostenible. Per aconseguir aquesta societat sostenible cal involucrar a la població, per tant, cal crear campanyes de participació en la presa de decisions, en la redacció, conscienciació i informació.

Els pilars bàsics que creuen ha de contemplar l’agenda 21 són: l’aigua, els residus, la contaminació urbana, acústica i lumínica, l’estalvi d’energia i el foment de l’energia renovable; sense menys tenir: la mobilitat, la recuperació de camins rurals els espais naturals, el cens d’animals domèstics, les males olors, els parcs públics, les empreses i sobre tot, la educació ambiental.

En finalitzar, van animar als assistents a participar en la propera assemblea oberta, el 17 de desembre, on es parlarà de les polítiques socials.


Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular