Valoració de les eleccions i posicionament sobre el pacte de govern

16/06/2023
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
Valoració de les eleccions i posicionament sobre el pacte de govern

Després de les eleccions municipals, passades les rondes de negociacions, i havent fet una assemblea oberta el passat dimarts 13 de juny amb tota la informació que teníem a la nostra disposició, volem fer públic un comunicat per tal d’explicar les nostres valoracions de les eleccions i de les darreres setmanes.

En primer lloc, volem agrair de tot cor el suport rebut de les 467 persones que han decidit fer-nos confiança i seguir apostant per un projecte polític nítidament independentista, anticapitalista, ecologista i feminista. Podem afirmar que el projecte de l’Esquerra Independentista a Capellades està consolidat, tot i ser conscients que haver estat 8 anys al govern suposa patir un desgast evident i ser conscients que l’abstenció, malgrat que té un origen divers, ha castigat a tots dos partits que actualment hem estat al govern amb una pèrdua de vots respecte dels passats comicis electorals.

El projecte de Vila de Capellades - CUP va néixer l’any 2006, amb voluntat de traslladar a la institució la lluita del moviment de l’Esquerra Independentista i  dels moviments socials i treballar per una manera diferent de fer política que s’allunyés del clàssic clientelisme i obrís la porta a l’impuls de polítiques transformadores i a la participació activa de la societat també en la política municipal que ens afecta dia a dia. I sempre hem pensat que aquesta feina a la institució ha d’anar estretament lligada a la lluita al carrer, que consolida la mirada transformadora, rupturista i que no s'acomoda a la lògica institucional. Aquest esperit continua ben viu i pensem que el municipalisme permet impulsar polítiques d'intervenció directa amb els veïns i veïnes de les qüestions que els afecten directament.

Durant el nostre recorregut a l’ajuntament hem pogut dur a la pràctica aquesta perspectiva des de l’oposició i des de fa 8 anys també des del govern. Això ha aportat maduresa al projecte de Vila de Capellades-CUP i també la consciència que ens cal ser forts per poder fer un pas endavant en l’aplicació de  polítiques que realment vagin més enllà de la pura gestió. Hem pogut avançar en alguns aspectes, però amb moltes dificultats i traves per intentar construir un contrapoder transformador a la vila que realment plantegi una alternativa al model actual i que avanci cap a polítiques reals de justícia social, ecologistes i de recuperació de sobirania popular.

L’aposta del nostre projecte polític no només s’ha d’entendre com la millora de la gestió municipal (que tampoc s’ha de desatendre, evidentment) sinó que ha de ser capaç de construir un moviment popular conscient que s’allunyi de la cultura política de la delegació. Aquests últims 4 anys, hem pogut tirar endavant projectes clau i que per a nosaltres eren imprescindibles al municipi, com és l’Espai jove “La Cova”, aposta clara de la nostra candidatura i pel que tant de temps hem treballat. Però cal dir que ha estat amb traves i amb qüestionaments per part dels socis de govern. Aquest projecte, entre alguns d’altres, va ser clau en la reedició del pacte de govern de la passada legislatura, i va passar per davant d’algunes qüestions que han anat quedant relegades al calaix i sense possibilitat de tirar-les endavant. Això ha estat així perquè per a nosaltres aquest projecte sempre ha estat una aposta estratègica i importantíssima a dur a terme a la vila però, sobretot, i tornant a tot allò que ha quedat al calaix, el que hem constatat en aquests últims anys és que no compartim el model de vila i de fer política dels nostres, fins ara, socis de govern.

Hem pogut constatar que per part d’ells no existeix un model clar de vila que plantegi com podem avançar cap a polítiques més transformadores i sobretot més valentes i que fugin del “qui dia passa, any empeny” i abordi les qüestions de fons i des de l’arrel. Aquests últims anys i després de 8 treballant plegats, s’ha evidenciat que la nostra perspectiva en moltes qüestions està  allunyada de la d’ERC.

Nosaltres ho hem dit moltes vegades i en aquest programa de govern i aquesta campanya electoral ho hem exposat molt més explícitament: cal anar més enllà i ens cal poder avançar en qüestions estructurals al municipi que abordin temes relacionats amb la sobirania, amb el model de seguretat ciutadana oberta a la prevenció i la cohesió social i que s’allunyi de les polítiques punitivistes que no van a l’arrel de fons dels conflictes; la recuperació de la gestió de serveis que no s’han aconseguit municipalitzar o recuperar-ne la gestió directa; en un model d’educació que vagi més enllà de quatre accions concretes i que abordin qüestions estructurals com l’abandonament prematur escolar o les desigualtats socioeconòmiques cada dia més aguditzades entre els infants; que entengui la participació com una qüestió transversal, aplicable a totes les àrees i que aquesta sigui real i no maquillada; entre d’altres moltes qüestions de model de vila que nosaltres proposem i que hauríem de poder tirar endavant i no haver-les de confrontar constantment durant la legislatura.

I per fer-ho necessitem saber quin model de vila proposen els altres, per poder intercanviar idees i arribar a consensos abans de posar-nos a la feina perquè, si no es pot fer això prèviament, tot plegat es converteix en una batalla per tirar endavant allò que hem escrit en un pacte de govern però que no entenem de la mateixa manera, com ha passat en aquesta última legislatura. La tasca de Vila de Capellades-CUP no ha de ser la d'estar al govern perquè sí, per fer de crossa i per minimitzar l’acció (molts cops inexistent) de l’altre, sinó que ha de servir per anar més enllà i per caminar cap a polítiques més transformadores.

 

Sobre les negociacions de pacte de govern

Aquestes últimes setmanes ens hem assegut de nou amb ERC per valorar una possible reedició del pacte de govern. Un del temes cabdals que hem posat sobre la taula és resoldre la qüestió de “governar per fer què”. Aquest plantejament ha estat el primer que Vila de Capellades - CUP hem posat sobre la taula, a més de les qüestions que hem plantejat anteriorment, i la resposta ha estat un full en blanc que després s’ha convertit en un document amb algunes accions sense gaire ambició que no aborden de fons cap model de vila ni cap projecte estratègic necessari per anar més enllà. Unes accions, a més, que anomenaven “programa electoral” i que, per tant, es tornava a constatar que per a les eleccions municipals no van ser transparents amb els capelladins i capelladines sobre quines eren les seves propostes. De fet, directament, se’ns comunica que no poden presentar-nos cap proposta que vagi més enllà d’aquestes accions concretes. 

Ens dol i decep que, en el marc de les negociacions, i havent guanyat ells, no hagin agafat la iniciativa per tal de respondre als nostres dubtes, i no hagin volgut seure i pensar quin model de vila volien per tal de compartir-ho amb nosaltres.

Nosaltres pensem que abans de definir unes accions concretes hem de ser capaços de contraposar models i de posar sobre la taula com veiem algunes qüestions cabdals, perquè algunes de les accions que ens proposen van, directament, en contra del model que reivindiquem. Cal dir que d’altres accions són perfectament assumibles ja que formen part de temes evidents i de mínims que ha de tirar endavant un govern dit d’esquerres, però que no plantegen res més enllà de la millora de la gestió. 

Una de les qüestions que vam plantejar a ERC és que se’ns havia de fer arribar una proposta clara, un projecte clar de govern per tal de poder avaluar fins a quin punt tenia sentit o no entrar a govern i per poder consensuar el model de vila que volem i quines han de ser les polítiques estratègiques d’aquest municipi. Això, però, no se’ns va poder facilitar.

El que tenim clar, i així l’experiència ens ho diu, és que no podem iniciar un projecte de legislatura sense aquest marc definit i aquests consensos clars abans. D’altra manera, ens podem tornar a trobar en un context de malentesos i de tensions internes que fan més mal que bé a la vila. Pensem que, a part de nosaltres com a tercera força al consistori, ha de ser ERC com a partit majoritari qui també tingui la iniciativa política i qui faci l’esforç de plantejar un projecte engrescador i motivador que aposti per polítiques transformadores i que vagin més enllà.

Tenint en compte tot això, ens veiem en la situació de plantejar una alternativa que permeti treballar en aquesta direcció i plantejar-nos, en un futur, poder entrar, si s’escau, a formar part del govern.

És per això que la proposta de VdC-CUP per aquesta legislatura i que ja vam traslladar a ERC, i tal i com vam exposar durant l’assemblea oberta de dimarts passat, és la d’oferir suport a la investidura i treballar plegades en projectes/accions pel poble durant la legislatura, si fes falta per absència d'altres pactes, però no entrar a formar part del govern, sinó fer-ho des de fora amb voluntat de seguir avançant.

Capellades, 16 de juny de 2023


Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular