Sobre la renúncia de les retribucions pels dos Plens extraordinaris de l’11 de juliol

04/08/2022
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

Ja fa uns quants anys que VdC-CUP tenim representació política a l'Ajuntament. Aquesta és una via més de la nostra feina política, i l’entenem des de la responsabilitat i la voluntat d’apropar aquesta institució a la ciutadania, fent-la més participativa i transparent.

Ve d’aquí, en part, que per a cada Ple municipal redactem un resum a tall informatiu dels punts que s’han tractat i els debats que s’hi formen, el “Ple al carrer”, i els repartim per diverses botigues de la vila. Aquesta és una feina que no només té la finalitat d’acostar un debat que a vegades pot resultar feixuc, sinó que també ens dona l’oportunitat de valorar la tasca que s’hi fa.

I valorar aquests Plens també ens dona l’oportunitat de fer una retrospectiva de la situació en la que es troben els Ajuntaments. Ja hem dit diverses vegades que precisament la institució que hauria de ser més propera a la ciutadania s’hi està allunyant cada vegada més per la creixent burocratització dels seus processos. Llegint-nos haureu percebut que moltes vegades els punts de l’ordre del dia dels Plens són per qüestions que sovint s’escapen de la realitat material de tots nosaltres, i a vegades només responen a qüestions burocràtiques que se’ns van imposant.

En el pitjor dels casos, ens hem vist empesos a fer Plens extraordinaris amb punts en què miràvem de solventar alguna qüestió burocràtica. Això va passar a l’últim 11 de juliol en què es van celebrar no un, sinó dos Plens extraordinaris que posaven fil a l’agulla a unes qüestions que, si bé eren necessàries i s’havien de fer en aquest format, el sentit comú ens diu que tot plegat és difícil de justificar. A més a més, si tenim en compte que per a cada Ple li corresponen unes retribucions pels diferents regidors i per l’Alcalde, trobem que tota aquesta circumstància suposa una despesa de les arques municipals per uns assumptes burocràtics sense un contingut polític real.

És per totes aquestes consideracions que, uns dies després, vam entrar una instància per la qual exposàvem la renúncia de les retribucions que els hi pertocarien als nostres regidors per aquests dos Plens. Tot plegat ho fem sense voluntat de projectar cap judici ni pressionar de cap manera a la resta del consistori municipal, i ho anunciem amb total naturalitat, altra vegada, en un sentit de transparència sobre el que percebem i el que decidim no percebre.

Vam entrar a l’Ajuntament per canviar com es feien les coses, i és per decisions com aquestes que entenem que seguim malgrat tot. Fem vila!


Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular