Estigues al dia! Que fa Vila de Capellades als plens municipals?!

11/05/2012
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
Estigues al dia! Que fa Vila de Capellades als plens municipals?!

La nostra agrupació va votar en contra de la proposta per part de l’equip de govern de la creació d’un consell de seguretat i convivència. Creiem fermament que la creació d’aquest espai és només paper mullat per a complir punts d’un programa electoral.Que quan revisem aquests estatuts trobem que només es celebraria una reunió ordinària a l’any, on es pot entreveure així que és un espai pensat més per omplir la papereta que no pas per la seva efectivitat.

Per altre banda  entem que s’utilitzen arguments de participació ciutadana que queden molt lluny d’una participació real i que només agafa algun sector concret de la societat capelladina. I per últim i com a raó fonamental, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular té com a prioritat establir ponts o nous espais de contacte i participació sobretot en altres terrenys com joventut, sanitat o educació.

CIU, ERC I PSC voten a favor.


Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular