Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular celebra la primera Assemblea Popular

31/03/2011
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular celebra la primera Assemblea Popular

El passat dissabte 26 de Març, l’agrupació d’electors va celebrar la primera de les dues assemblees obertes a la ciutadania per tractar el que serà el seu programa electoral. Els punts que es van tractar i que membres de VdC van explicar als presents van ser Medi ambient, Urbanisme i habitatge i Governació. Aquestes assemblees pretenen que els i les vilatanes puguin participar en l’elaboració del programa, fent propostes per a ser assumides per l’agrupació i recollides al programa electoral.

La vintena llarga de persones que hi van assistir, van poder escoltar les línies programàtiques, les propostes que aquesta agrupació pretén defensar i treballar en els propers 4 anys. A cada punt van poder donar la seva opinió i fer propostes, que seran incloses al programa de l’agrupació.

Així, en matèria de medi ambient s’explicà que es continuarà treballant per a que la ruta de la fonts sigui una realitat, també la recuperació de la llera del riu al pas per Capellades i la rehabilitació dels camins rurals del municipi i dels que ens connecten amb la resta de poblacions veïnes.

Un dels temes més importants i cabdals en tot municipi, l’urbanisme i l’habitatge, va ser explicat amb molta claredat: VdC farà de l’accés a l’habitatge digne el camí per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida pels conciutadans, fent que l’ens municipal sigui part activa en la creació d’una borsa d’habitatge capelladina. La realització d’un cens d’habitatges buits i la participació directa de l’ajuntament en els possibles casos de desnonaments que en el futur se’ns puguin originar, són altres propostes en aquesta matèria.

Com a últim punt de l’assemblea, les propostes de Governació van anar encaminades a fer més transparent la feina dels i les regidores de l’equip de govern de torn amb la possibilitat de revocar un càrrec per petició de la ciutadania capelladina. La realització d’una campanya de reprovació de l’actual escut o la tria d’un de nou va ser una altra de les propostes que VdC-CUP té en aquest àmbit.

Donant l’assemblea per acabada, s’informà que a mitjans d’abril hi haurà la segona de les assemblees programades per l’agrupació i de la campanya de recollida de signatures, Valida’ns!, que Vila de Capellades ha de realitzar per tal de tornar-se a presentar a les eleccions del maig.


Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular