La Roda 22

05/03/2020
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

torna a la roda