La Roda 20

17/07/2018
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

torna a la roda