La Roda 17

20/02/2015
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

torna a la roda