La Roda 15

05/03/2013
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

torna a la roda