La Roda 14

09/07/2012
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

torna a la roda