Vila de Capellades - CUP demanda per escrit, al delegat del govern espanyol, el retorn total de la caserna de la guàrdia civil al poble de Capellades.

02/07/2009
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
Vila de Capellades - CUP demanda per escrit, al delegat del govern espanyol, el retorn total de la caserna de la guàrdia civil al poble de Capellades.

Els regidors de Vila de Capellades – Candidatura d’Unitat Popular volem aprofitar la visita del Delegat del Govern de l’estat espanyol per fer-vos arribar la següent demanda per escrit.

Entenen que després dels diversos intents fets per posteriors Ajuntaments,  i vista la posició de l’atual equip de govern, ens veiem amb la necessitat de fer-vos saber que Capellades  necessita la devolució total de la caserna de la guardia civil.

Els motius que ens portem a fer-vos aquest demanda són: 

 

 

  • A Capellades hi ha una manca més que evident de sòl municipal.
  • També hi manquen locals i/o espais municipals per l'ús social per poder cobrir les necessitats del ampli teixit associatiu existent i d’altres necessitats socials.
  • La caserna de la Guàrdia Civil actualment està en desús i està construïda sobre terreny municipal cedit.
  • Aquesta caserna disposa de diversos pisos que es podrien convertir en habitatges de protecció oficial i/o socials o en locals per les entitats. A més d’un pati interior que podria servir d’espai d’assaig i/o zona d’actes, alhora que disposa d’altres zones que obren més possibilitats d’ús.

Per tot això us sol•licitem que:

  • Feu tot el possible per treballar i aconseguir la cessió total de la caserna, donant a la vila de Capellades el que li pertoca.
  • Feu arribar directament la següent iniciativa sol•licitant-t’ho tant al Ministeri d’Interior de l’estat espanyol com al propi Govern de l’estat espanyol, així com a la Generalitat de Catalunya i el respectiu departament d’interior.
     

Per últim, volem informar-vos que un cop es produeixi la devolució total d’aquesta, la nostra posició és què es realitzi una consulta popular per decidir-ne l’ús social al quals es destinarà (espais per entitats, habitatges de protecció oficial...). 

 

 

 

Capellades, 11 de juny de 2009