Sobre els Pressupostos 2009 i el Fons Estatal d’Inversió Local.

15/05/2009
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
Sobre els Pressupostos 2009 i el Fons Estatal d’Inversió Local.

Vila de Capellades – CUP veiem amb preocupació els darrers moviments que des de l’actual equip de govern (CiU) s’han anat fent per tal d’encarar el futur pel que fa a les inversions. Principalment per la nul•la voluntat de fer partícip a tot el consistori, demostrant una manca de consciència de l’actual estat d’aquest i jugant-se decisions cabdals en votacions del Ple. 

Això és el que ha succeït tant en els pressupostos aprovats pel 2009 com en els projectes presentats pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), fons excepcional que des del govern de Madrid s’ha fet arribar als consistoris en base als habitants que es tenen; a Capellades ens han tocat prop de 1 milió d’euros, els quals s’han d’invertir durant el 2009 en obres que comencin i es finalitzin durant aquest.  

Un cop sabíem el que ens tocava esperàvem poder, entre tots, decidir ens quins projectes es destinàvem. L’equip de govern havia quedat en convocar-nos a una reunió per parlar-ne, com se’ns va dir en comissió informativa. Però van allargar el procés, van exhaurir el temps,  i sense consultar res amb cap força política, van presentant-nos per aprovar uns projectes que ells havien desenvolupat,  a corre cuita. La nostra postura va ser clara, no podem negar-nos a rebre subvencions, per tant no votarem en contra, però tampoc a favor, abstenint-nos per tal de facilitar l’assignació de les subvencions del FEIL. 

Els projectes presentats van ser tres, dos destinats pel Camp de Futbol (gespa artificial i millora, adequació i ampliació dels vestidors i local social) i un altre per millorar la xarxa d’abastament d’aigua.

 Des de Vila de Capellades – CUP creiem que al Camp de Futbol era i és cabdal posar-hi gespa artificial i adequar els vestidors, per tal de millorar-ne les instal•lacions. Ara bé, no estem d’acord en destinar prop de 750.000€ del total d’1 milió d’euros que reben del FEIL al Camp de Futbol. I més tenint en compte que ja es rebran per part del PUOSC (Generalitat) i de la Xarxa de Municipis (Diputació) vora 300.00 euros més per a fer uns vestidors nous. Resumint en aquest 2009, quasi tota l’inversió de l’ajuntament es veurà exhaurida en un projecte.

 Els altres 220.000€ del FEIL van destinats a millorar les instal•lacions de distribució de xarxa d’abastament d’aigua potable i instal•lacions d’equips per a la millora de la qualitat de l’aigua.

 Des de la nostra agrupació apostem perquè les instal•lacions del camp de futbol es milloressin, però crèiem i creiem que tenint les subvencions de PUOSC i XARXA per fer els vestidors; col•locant la gespa artificial dins del FEIL era suficient, deixant per una segona fase l’adequació dels vestidors antics. D’aquesta forma, i acceptant el projecte de millora de la xarxa d’aigua, (cabdal millorar en aquest aspecte), quedarien prop de 380.000€ que es podrien destinar a d’altres projectes. Nosaltres volíem que s’invertís en equipament per joventut, i la nostra proposta era encetar l’actuació en l’Escorxador a través d’una primera fase. On es construís, un magatzem, la sala d’assaig i polivalent, que han de situar-se entre l’actual edifici de l’escorxador i el nou bloc de pisos.

Aquesta era la nostra idea alhora de parlar-ne, recollint així una iniciativa ciutadana que reclamava inversió en jovent, la qual sentim nostra i per tant, defensors. D’altre banda tenim els pressupostos del 2009, els quals van passar per Ple el passat 18 de març. En ells trobem un altre cop i com ja vàrem explicar en el Ple el carrer (veure la nostra web: www.viladecapellades.cat dins d’institucional/plens) com l’equip de govern marca la seva línia política d’actuació sense tenir en compte la relació de forces polítiques i jugant-se la no aprovació d’aquests anant a una prorrogació dels pressupost, la qual cosa complicaria més la situació econòmica del consistori.

Nosaltres (VdC-CUP) vàrem valorar el sentit del nostre vot i teníem prou arguments per votar-los en contra, de fet era una de l’opció més clara. Malgrat això finalment ens vàrem abstenir, principalment perquè apostem fermament per uns pressupostos participatius on el poble participi en l’elaboració d’aquests. I com ha grup, no hem estat capaços d’entrar un protocol d’actuació a seguir pel consistori on es marqui de quina manera i com, poc a poc, la ciutadania pot participar en el pressupost.  En aquest sentit estem treballen per tal de forçar aquest canvi que faci de Capellades una vila més democràtica i on la gent se la senti més seva al ser conscients de què costa i en què es gasten/destinen els diners de la vila. Com a força política que tenim uns ideals esperem poder tenir enllestit, de cara als propers pressupostos, un model d’actuació, que faci factible la participació de la ciutadania. I essent crítics no només amb els demés, sinó en nosaltres mateixos en primera instància, el fet de no haver-ho fet per aquest 2009 ens ha fet canviar el sentit del nostre vot de en contra a l’abstenció.  D’altre banda cal tenir en compte que des del 2007 es va amb pressupostos prorrogats, la qual cosa genera problemes alhora de gestionar el dia a dia de l’ajuntament. A més l’aprovació d’un nou conveni pels treballadors/es de l’ajuntament s’actualitzava i s’encabien dins el nou pressupost. Això unit amb l’explicació anterior va marcar la nostra decisió final.

Hem volgut donar aquesta explicació per tal d’informar a la ciutadania del perquè dels nostres actes, i també per deixar palès que en el propers pressupostos el vot en contra tindrà una justificació màxima que es basarà en la participació ciutadana en l’elaboració d’aquests. Independentment de les diverses inversions i despeses que surtin, aspecte que clarament, en els pressupostos de 2009 deixa molt que desitjar.

 

 

Vila dCapellades - Candidatura d'Unitat Popular

Maig del 2009.