La Roda 6

26/02/2011
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

torna a la roda